De vi är


Jag heter Johan Hannerstam och jag driver Hannerstam Marinservice vid sidan av mitt ordinarie arbete som Befälhavare  på ett av rederierna i Stockholms skärgård.


Jag har arbetat i handelsflottan sendan 2004, började som jungman för att sedan bli matros efter gynmasiet och sedan studera till sjökapten på Sjöbefälshögskolan i Kalmar. Sedan 2010 har jag varit fartygsbefäl och sedan 2014 befälhavare på olika fartyg. Både i Sverige och internationellt. På samtliga fartyg jag varit befälhavare på har jag även varit ansvarig för fartygets maskiner.

Jag har alltid varit en inbiten seglare och älskar nya utmaningar koplade till sjölivet och havet. Fritidsbåtar har varit en stor del av mitt liv ända sedan barnsben, både segel och motorbåtar, vilket har gett mig stor erfarenhet både vad gäller manövrering men även underhåll, service och reparationer.


Tveka inte att höra av dig för en offert eller konsultation, oavsett vad din båt är i behov av.

Behörigheter / Utbildningar


Sjöbefälshögskolan i Kalmar, 2006-2009

Sjömansskolan i Stockholm, 2002-2006


Fartygsbefäl klass 4
Maskinbefäl klass 8 (behörighet)
Motorpassning
Kursintyg Härdplaster
Räddningsman egen säkerhet (SSRS)
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Basic Safety
Medical Care certifikat
HLR
D-HLR
RoRo & Passagerarfartyg familiarization
GOC
VHF
Arpa certifikat
Ecdis certifikat
Bridge Management (BRM)
Maritime Resource Management (MRM)
Ship security officer (SSO)
Crowd Managemnet
Crowd and Crises management (CCM)
Fartygsskydd ISPS
Certifikat för Grundläggande sjöfartsskydd
Certifikat för Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
Körkort för bil (B)
Vårt uppdrag


Jag anser att alla ska ha rätt att vistas säkert på sjön. Alla är nya i början. Oavsett om du är gamal eller ny till sjöss kan man ibland behöva lite hjälp.

Vår Strategi


Målet är 110% nöjda kunder.

Nöjda kunder kommer tillbaka.

Kontakta oss


Har du frågor eller är du i behov av hjälp med din båt.

Tveka inte att höra av dig.