Båtbottensanering

 
 
 
 


Varför sanera sin båtbotten?

Många båtar är målade med färg som innehåller olika

miljögifter. Det tycker inte vi är förenligt med år 2024.

Att bottensanera sin båt innebär i korta drag att man

skrapar och slipar bort ALL färg från båtens botten ända

ner till gelcoaten, sin spacklas man upp eventuella

ojämnheter och målar på med miljövänlig 2 komponenter

epoxi, sen kan man välja att ovanpå epoxin lägga en

miljövänlig bottenfärg för att ninska beväxningen på

skrovet.


Finns det då fördelar med att sanera sin botten?

Absolut, det är bra både för miljön då giftfärger påverkar

vår havs och vattenmiljön negativt samt att

bränsleförbrukningen kommer gå ner då en slät botten

ger mindre motstånd än en skrovlig botten. Så effekterna

av en bottensanering är väldigt positiva både med tanke

på miljön och plånboken.


Hur går en sanering till?

När vi kommer ut till båten första gången så börjar vi med

att täcka marken med plast, sen sätter vi upp plast längs

sidorna på båten och sätter ihop med plasten på marken

så att det bildas en tät inkapslad av båten. Detta är viktigt

då slipdamm och färgrester inte får komma ut i luften eller

ner i marken.

Sen är det dags att börja skrapa och slipa båten, många använder sig av färgborttagningsmedel eller blästring men vi tycker att det blir bäst resultat med skrapa och slipmaskin. Bäst resultat och det minimerar behovet att att spackla gelcoaten efter slipning.

När båten är renslipad från gammal färg och eventuella defekter är spacklade och slipade så är det dags för att epoxybehandla båten, dvs måla båtens botten med skyddande epoxyfärg.


Vart gör ni av avfallet?

Avfallet från en båtbottensanering tar vi givetvis hand om och lämnar in på en återvinningsstation.


Behöver jag vara närvarande under saneringen?

Nej, du behöver inte vara närvarande under arbetets gång, vi håller dig uppdaterad kontinuerligt.


Vad kostar det?

Kontakta oss för ett fast pris för att sanera båtbotten.


I vilket område sanera ni båtbottnar?

Vi sanera båtbotten över hela StorStockholm.